Regnskab 2021

21/2/2022

Fanø Skibsrederforening

Indtægter 2021

Dato        Tekst         Kontingent Renter         Tilskud Bustur Andet           Total

01-01-21 Indestående konto 6520201678                                    165751,38

01-01-21 Kontant beholdning formand                                                   1143,18

02-01-21 Obligationsrente 385,47                                                           385,47

0,00

31-01-21 Kontingent januar 500,00                                                          500,00

29-02-21 Kontingent februar 4250,00                                       4250,00

31-03-21 Kontingent marts 1350,00                                                1350,00

03-04-21 Obligationsrente 327,00                                                          327,00

0,00

30-04-21 Kontingent april 600,00                                                         600,00

31-05-21 Kontingent maj 650,00                                                 650,00

01-07-21 Kontingent juni 200,00                                                         200,00

01-07-21 Obligationsrente 282,30                                                          282,30

0,00

29-07-21 Kontingent indbetalt kontant 1000,00                               1000,00

31-08-21 Kontingent August 1000,00                                               1000,00

03-09-21 Kontingent september 300,00                                                 300,00

30-09-21 Kontant Kontingent 200,00                                                 200,00

01-10-21 Obligationsrente 257,34                                                          257,34

0,00

31-12-21 rente fra Fanøkonto 166,03                                                 166,03

0,00

Total                                                 10050,00 1418,14 0,00 0,00 0,00 0,00     11468,14

                                                                 januar           april           juli         oktober total

Udtrækning af obligationer 2021 11066,16 8437,98 4571,01 3018,94 27094,09  

til konto 6520201678

Udgifter 2021

Dato Tekst Blade/ Rep./kontor Bustur Vedligehold/ Forsikring Andet/ Total

Annonce VEB/-rente Ny anskaffe Rengøring

11-01-21 Søfart 995,00                                                       995,00

11-01-21 refusion bustur 2020 200,00                                        200,00

22-01-21 kontorartikler 407,00                                                407,00

10-02-21 bogstøtter 497,50                                                        497,50

15-02-21 Snapsefonden Fanø 2000,00                             2000,00

22-02-21 WEB side 896,70                                                        896,70

22-02-21 Stålreoler 1455,00                                               1455,00

31-03-21 Rente af indestående 6520201678 235,36                         235,36

31-03-21 Codan Erhverv Ansvarsforsikring 258,16                         258,16

07-05-21 Arbejdsskades forsikring 2362,00                               2362,00

25-05-21 Fanø ugeblad 214,50                                                  214,50

25-05-21 Porto 09.04.21 304,95                                                 304,95

0,00

Lokalhistorisk forening 110,00                                         110,00

30-06-21 Rente af indestående 6520201678 198,01                         198,01

23-09-21 Forsikringsafgift 87,45                                                    87,45

23-09-21 AIE forsikrings honorar 762,85                                 762,85

23-09-21 Indbo forsikring 3805,00                                      3805,00

0,00

16-12-21 Bårebuket til Leif Bak 1000,00                               1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1319,50 3711,95 200,00 1952,50 7275,46 1330,07 15789,48

Status 2021

Kontingent alm. medlemmer 135 @ 100,00 kr 13500,00 Indtægt 11468,14

Kontingent firmaer 1 @ 300,00 kr 300,00                  Udgift          15789,48

I alt 13800,00                                         Difference         -4321,34

                 Indtægt til årlig bustur 0,00

2,00 %      Udgift til årlig bustur 0,00

4,00 % Foreningens andel til årlig bustur 0,00

Status 31-12-2021                        2017 2018 2019 2020      2021

Nykredit Real (Totalkredit) 196716,24  196128,15   134900,98 67044,64     36132,92

Totalkredit                           18823,59    14625,41        11274,13    8659,67      5871,18

GarantKapital 9684 0000373257                                    15000,00

Fan-ø-konto 9684 0000373265                                   150166,03

Konto 6520201678 5                   5977,07      44298,77    120502,57 165751,38     18968,10

Kontant beholdning formand    3222,50 2400,00 1143,18 1143,18      1033,18

Kassebeholdning               0,00 0,00 0,00 0,00       200,00

                           274739,40 257452,33   267820,86 242598,87   227371,41

Kommentar til regnskab.

Givet 2000 kr til Snapsefonden, det kan jo være vores medlemmer som får godt af dem.

I juni blev der købt Garant beviser for 15000 kr og der blev indsat 150000 kr på en

Fan-ø-konto for at undgå negative renter.

Udtrækninger af obligationer er taget ud af indtægterne for at give et mere

troværdigt billede af vores indtægter og udgifter.

21. februar 2022

Revisor Revisor Kassere

Jan Thomsen Lars Karstensen Søren Maagaard