Referat: generalforsamling

24/1/2012

Formanden Peer Hansen åbnede generalforsamlingen, bød velkommen til de fremmødte

medlemmer og bad forsamlingen rejse sig og mindes det medlem som siden sidste gene-

ralforsamling er afgået ved døden:

Hr. Niels Åge Mathiesen

Æret være hans minde.

                               

2. Generalforsamlingen afvikledes uden brug af dirigent. Rettidigt indkaldt, annonceret

I Fanø Ugeblad den 5. januar 2012 samt foreningens lokaler.

3. Formandens beretning.

Der har i det forløbne år, været de sædvanlige aktiviteter i huset. Nye brugere er altid

velkomne til at spille kort, læse avisen og diverse tidsskrifter, der er til fri afbenyttelse.

Bestyrelsen vil gerne takke for donationerne fra Duysens familiefond og Fanø assurance

-fond. Til renovering af bygningen.

Foreningen har været repræsenteret ved medlemmernes mærkedage og begravelser.

Den 20. august havde foreningen besøg af Niels Bagge og klassekammerater fra Søfarts-

Skolen i Svendborg, i alt 23 personer inkluderet hustruer. Gæsterne fik en rundtur i huset,

en lille forfriskning, samt lidt historie omkring huset.

I oktober blev foreningen kontaktet af Interlex advokaterne i Århus, der havde en klient der

måske ønsker, at testamentere et beløb eller nogle historiske bøger til foreningen.

Foreningen takkede ja for henvendelsen og ville meget gerne tages i betragtning.

Bestyrelsen har afholdt to møder i årets løb. Foreningen har deltaget i 3 byggemøder Fanø

Søfarts- og Dragtsamling.

Udflugten denne gang gik til Åbenrå med sædvanlig afgang kl. 0810. Første stop var Gram

Slot hvor formiddagskaffen med blødt brød blev nyt, sponseret af spar købmanden, tak.

Kl. 1000 mødtes vi med Guiden der ville følge os hele dagen, først med byvandring.

De der ikke gik med på byvandringen besøgte søfartsmuseet. Omkring kl. 1300 var der

middag på restaurant Knapp. Efter middagen fortsatte turen til Kalvø med vandre tur og

besøg på det lokale søfartsmuseum, efterfulgt af kaffe med lagkage på Kalvø badehotel.

turen blev kortet lidt af på grund af megen regn, så vi var en time hjemme før. Bortset

fra regnen, havde vi en god dag.

Datoen for dette års udflugt går til Brunkulslejrene ved Herning. Datoen for udflugten er

Den 15. august 2012 (og ikke som sagt på generalforsamlingen).       godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab v/ Carl Marckmann .            godkendt

5. Valg til bestyrelse: Per Thomsen på valg – ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Jesper Larsen.

Som suppleanter genvalgtes Øjvind Brink og John A. Poulsen.

6. Valg af suppleant til kasser Hans Peter Carl ønskede ikke genvalg.  Nyvalgt blev Carl

Marckmann.

7.  Revisorer og Suppleant: genvalgtes Gunner Engsted og Per Sonnichsen / Hans Mikkelsen.

8. Hæve kontingentet til 100,00 kr. per år.             Vedtaget enstemmigt.

9.Indkomne forslag: Ingen

10. Sommerudflugt : flyttet til pkt.3

11. Eventuelt: Hans Mikkelsen fortsætter i en ny periode på 5 år i Doysens Familie Fond

12. Formanden lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referat Peer Hansen