Referat af ordinær genralforsamlingen

13/1/2016

Formandens beretning.

2015 har været et stille år i foreningensregi

Der har været afholdt 2 bestyrelsemøder, den første drejede sig om at

få kælderen gjort færdig og den anden om den aflyste sommerudflugt.

Kælderen er vi godt igang med, den er færdigmalet, reoler,borde og stole på plads.

Den nye hoveddør er monteret, udestår en gang maling og at få den nyrenoverede

lanterne med ophæng monteret.

Sommerudflugten er berammet til den 17 august 2016, håber at der kommer nogle

gode input ind fra medlemmerne,  hvor turen skal gå til.

Vi er kommet godt igang med indsamlingen af bøger vedr. skibs- og søfart i Danmark.

Der indtil nu modtaget 4 hyldemeter, hvilket er meget flot, men vi håber på at få

mange flere meter i 2016.

På bestyrelsens vegne

Peer Hansen

fmd

Bestyrelsen, revisorer of suppleanter fortsætter uændret i 2016.

Sommerudflugten 2015 (aflyst manglende tilslutning).

Følgende ting var oppe. bedre annoncering,  hvad vil medlemmet betale og

hvad kan foreningen betale.

Følgende steder blev nævnt: Sild/Rømø, Flensburg, Sprogø, Kiel, midtjylland.

Forslag modtages gerne.