Ordinær generalforsamling

27/1/2015

Åbnes 1405, 15 personer tilstede.


Dagsorden: Ifølge vedtægterne

Annoncering i Fanø ugeblad 8 januar 2015


1. Valg af dirigent / Generalforsamlingen foretages uden dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning, ved formanden /Godkendt


3. Foreningens regnskab fremlægges af formanden, godkendes


4. Vedtægtsændringer ti l afstemning (bestyrelsens). (indkomne forslag til vedtægtsændringer skal være

Formanden i hænde, senest den 21. januar 2015)

Bestyrelsens ændringsforslag ligger på hjemmesiden.

Vedtægtsændringer vedtaget – 2 imod


5. Valg til bestyrelsen. Peer Hansen, modtager gerne genvalg. Genvalgt


6. Valg af suppleanter til bestyrelsen - Genvalgt


7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant - Genvalgt

8. Eventuelt: Forslag skal være formanden i hænde senest den 21 januar 2015 (kan ikke vedtages på denne Generalforsamling) – ingen forslag indkommet

9. Sommerudflugten er fastsat til den 12 august 2015. Forslag ønskes


Generalforsamlingen sluttede: 1445 i god ro og orden