Ordinær Generalforsamling

7/3/2017

Generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne , og adviseret i Fanø ugeblad (uge 6),

og hjemmesiden.

Generalforsamlingen åbent kl.

Generalforsamlingen gennemføres uden dirigent

Lad os mindes vore bortgåede medlemmer: Villy Banke, Tage Boye, Per Bjerg, Henning André ogAlice Rindom ??


Pkt. 1 Formandens beretning

Pkt. 2 Foreningens regnskab fremlægges af kasseren Søren Maagaard

Pkt. 3 Valg til bestyrelsen. På valg Carl Marcman og Søren Lyhne. Modtager genvalg.

Modkandidater:

Pkt. 4 Valg af suppleanter til bestyrelsen: Øjvind Brink og John Poulsen. Modtager genvalg

Modkandidater:

Pkt.5 Valg af revisorer: Per Sonnicksen og Gunner Engsted, modtager ikke genvalg

Kandidater:

Pkt.6 Suppleant til revisorer, Hans Mikkelsen

Pkt.7 Indkomne forslag: Ingen

Pkt.8 Sommerudflugten er den 16 august 2017 (uge 33)

Turen går til: ikke bestemt, men kommer på hjemmesiden og i Fanø ugeblad, så snart

vides.

Låsene i yderdørene i huset skal cylinderen skiftes, et forsikringskrav.

Prisen for cylinderen og 20 nøgler er 4700,00 kr. og tyve nøgler er ikke mange til FSF

Pkt.9 Eventuelt

General forsamlingen afsluttet kl.