Generalforsamling

27/1/2015

Bestyrelsens beretning v/ formanden.


Den første bestyrelse møde i nye omgivelser var den 15 marts 2015, og den var stående.

2014 har været et godt år, renoveringen af huset udvendig og indvendig var færdig den 16 marts

Indflytningen blev gjort over en lang weekend, men så var alt på plads, inkluderet kortspillerne.


Af udestående af renoveringen er maling af vinduerne og døre udvendig, der mangler sidste gang.

Af egen lomme skal vi have sat kælderen istand i 2015, vores lanterne er nedtaget og sendt til

Renovering. Lænsepumpen i kælderen er udskiftet, den anden var rustet sammen.

De sidste ting sættes op, male sydvægen indvendig, når den er gennemtørret.


Udskiftet fordøren, her havde vi en ansøgning til Sydfynske Dampskibsselskabs Fond om de ville støtte Skibsrederforeningen med et beløb der svarer til en ny dør.

Den 11 november modtog vi så den glædelige nyhed at vi havde fået 48500,00 kr til ny dør.

Pengene fik vi ved en reception i Troense den 10 december, hvor jeg og Jesper Ekstrøm deltog.


Foreningen var repræsenteret ved Fanø Marineforeningens 70 års fødselsdag , medlemmers runde fødselsdage.


Den 23 maj var der officiel indvielse af bygningen efter renoveringen, kun for inviterede gæster.

Heriblandt Lars Reuter for A.P. Møllers fond, håndværkere m.m, i alt 40 personer.


Den 25 maj blev Skibsrederforeningens 125 års jubilæum behørigt holdt på adressen her, med et

pænt besøgsantal, ville gerne have set nogle flere denne dag.

Der blev et overskud fra fiskebuffeten, som de kom til at nyde godt af på plejehjemmet.


Sommer udflugten den 13 august gik til Haderslev, på en såkaldt bøftur på Haderslev fjor, med

Helene. Kaffe Aarøsund badehotel. Alt i alt en rigtig god tur. Næste udflugt 2015 er den 12 august.

og er formentlig til Flensburg.


Det var også året hvor vi stoppede med at holde avisen, fik en folder, en skrivepult, ekstra reol, ansat en rengøringsdame, m.m.


Velkommen i det nye år


På bestyrelsens vegne

Peer Hansen

Fmd.