Generalforsamling 21MAR2024

21/3/2024

Kl 10:00 Generalforsamling åbnet

Mindes de bortgåede medlemmer med 1 min stilhed

Sommerudflugten gik til Kolding Hus, der har en udstilling fra Kongeskibet Daneborg

Vedligehold af bygning. Der er en del fugtskader, der skal repareres.

Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling afholder veligeholdelses udgifter,

Vedligelses udgifter udgør leje af bygningen, jfr lejekontrakt.

Formandens beretning godkendt

Regnskabet fremlagt og gennemgået af S. Mågaard.

Forsikrings præmier diskuteret. S.Mågaard vil undersøge om nødvendigheden af arbejdsskade forsikring er nødvendig.

Kontingent fastsættelse, en forhøjelse bliver nødvendig, for ikke at tære for meget på egenkapitalen.

Sidste år negative forbrug af egenkapital på 6722kr + afregning af Blå Bus 4500kr til betaling i 2024

Ligeledes godkendt.

Bestyrelsen

Genvalg af Søren Lyhne

Eventuelt:

Forslag til turen i August debateret

Tager kontakt til Ældresagen, Pensionist foreninen,  Marineforeningen, så der ikke sker dobbel tur.

Forslag: Flensborg - https://www.flensburger-foerde.de/da/events/detail/romregatta

Åbenrå skibsmuseum og frøslev lejeren

https://msj.dk/udstillinger/oplev-aabenraas-stolte-soefartshistorie/

https://natmus.dk/museer-og-slotte/froeslevlejrens-museum/

Ref.: Søren Lyhne