Generalforsamling

7/3/2017

Formandens beretning for året 2016.

Først vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

Medlemstallet er følgende: betalende 155, Firmaer 3, LV 21 og æresmedlemmer 2

Sommerudflugten gik til Glucksburg, Tyskl.. Og blev en rigtig god og oplevelse rig tur.

Håber at vi kan blive mange nok til sommerudflugten i 2017, den 23 august. Turen er ikke fastlagt

Endnu, men det bliver i Danmark.

Vores bibliotek er ved at tage form, der er indtil nu registreret omkring 500 bøger, og der er stadig et par hundrede der skal registreres. Der vil snart komme en annonce i ugebladet vedr. bøger til vores bibliotek.

Hoveddøren blev ikke malet, og lanternen blev heller ikke sat op, men det sker i 2017

Bestyrelsen er blevet rokeret lidt om, Jesper Engstrøm byttede med Carl Marcmann om pladsensom skibsrederforeningens repræsentant for i Skibsfart og Dragtsamlingen.

Carl Marcmann har også påtaget sig hvervet som formand i Skibsfart og Dragtsamlingen.

Ellers er det mit indtryk at huset bliver drevet i de vante spor.

Skibsrederforeningen har meldt sig ind i Foreningen Svenskerbroen, som støtte medlem.

Til jeres oplysning vil låsene til yderdørene i huset, blive skiftet, det er et forsikringsspørgsmål.

Hver nøgle der tages i brug skal registreres.


Vedr. nøgle til Storeslippe 1. Ny nøgle udleveres af Peer Hansen elller Søren Maagaard