Generalforsamling

25/1/2018

Formandens beretning for året 2017.

Først vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017, tusind tak.

Medlemstallene er 140, æres medlemmer 1, 20 års kontingent 21 personer og firmaer 1

Kælderen er kommet på plads igen, det blev en lang tid med at få tørret ud og malet.

Der er ikke nogen skjulte rør, de er alle placeret sådan at skulle der ske noget kan det

opdages med det samme. Reoler m.m. er genplaceret og bøgerne på plads, de har ikke lidt

overlast.

Lanternen skulle også have været sat op, men desvære passede det nye ophængnings beslag

Ikke, det er ved at blive modificeret, så den kommer op at hænge igen, inden så længe.

Fordøren er blevet malet både indvendig og udvendig.

Låsesystemet for hoveddørene er blevet skiftet, med nye nøgler.

Museet har fået installeret i alarmsystem på grund af et indbrud.. Der er opslåede tegninger

med de steder hvor vi ikke på færdes uden at alarmen går i gang, så pas på når i går på

toilettet. Et hæfte med brug af alarmsystemet er nu placeret i Skipper stuen.

Sommer udflugten 2017 gik til Thyborøn hvor vi var inde se krigsmuset og spiste på Mallemukken.

Det blev en rigtig god tur, med godt vejr.

Ser meget gerne at vi kan blive mange flere med på de kommende ture .

Sommer udflugten i 2018 bliver onsdag den 22 august, den er ikke fastlagt hvor den går hen,

forventer at det bliver i Danmark. Vil blive annonceret i ugebladet, på hjemmesiden, når det

er på plads. (i god tid og husk at det bliver bindende tilmelding.)

Vedr. foreningens bibliotek er igen oppe at køre og der modtages gerne bøger. Dr er for

Øjeblikket arkiveret 500 stykker og mange venter på at blive sat på hylder.

Det var hvad jeg havde på hjerte dette år, tak for ordet.

Peer Hansen