Bestyrelses møde 02APR2024

2/4/2024

Bestyrelse møde den 02APR2024 14:00

Agenda:

1)  Konstituation

Bestyrelsen konstiturere sig således:

Formand  Søren Lyhne  Pilevej 1a  6720 Fanø

Næstformand Peer Hansen  Haralds Toft 8  6720 Fanø

Kasserer  Søren Maagard  Kikkebjergvej 13  6720 Fanø

Best.medlem  Jesper Larsen Ekström  Ved Møllebanken 7  6720 Fanø

Best. medlem  Carl Marckmann  Stadionvej 1 6720 Fanø

2) Eventuelt.

Hvornår er der bestyrleses møde i Dragtsamlingen? Skibsrederforeningen har 2 repræsentanter der.

Tager kontakt til formanden for Ryon Petersen, jfr Fanikerdagens hjemmeside.

Årlig udflugt:

Tog kontakt til Marineforeningens formand Kel Sørensen vedr.: En forenings udflugt til Flensborg Rom Regatta.

En af dagene 9 - 12 Maj.  https://www.flensburger-foerde.de/da/events/detail/romregatta