Kladde - Referat af geneforsamlingen 21 Marts 2024

21/3/2024

Kladde - Draft - Forberedelse

Generalforsamlingen er indkaldt i henhold til vedtægterne , og adviseret i Fanø ugeblad.

og hjemmesiden.

Generalforsamlingen åbent kl. 10:00

Generalforsamlingen kan gennemføres uden dirigent

Lad os mindes vore bortgåede medlemmer:


Pkt. 1 Formandens beretning

Pkt. 2 Foreningens regnskab fremlægges af kasseren Søren Maagaard

Pkt. 3 Valg til bestyrelsen. På valg Søren Lyhne. Modtager genvalg.

Modkandidater:

Pkt. 4 Valg af suppleanter til bestyrelsen: Øjvind Brink og John Poulsen. Modtager genvalg

Modkandidater:

Pkt.5 Valg af revisorer:

Kandidater:

Pkt.6 Suppleant til revisorer, Hans Mikkelsen

Pkt.7 Indkomne forslag: Ingen

Pkt.8 Sommerudflugten --- Pelworm

Turen går til: ikke bestemt, men kommer på hjemmesiden og i Fanø ugeblad, så snart

vides.

Pkt.9 Eventuelt

General forsamlingen afsluttet kl.