Generalforsamling 07Mar2023

7/3/2023

Kl 14:00 Generalforsamling åbnet

Mindes de bortgåede medlemmer med 1 min stilhed

Sommerudflugten gåt til Kolding Hus, der har en udstilling fra Kongeskibet Daneborg

Vi har en stor samling af maritime bøger. Der vi snarest komme en opdateret liste på hjemmesiden

Ligeledes vil bøger blive skiftet fra biblioteket til Skipperstuen.

Vedligehold af bygning. Der er en del fugtskader som skal repareres. Der bør indkaldes en bygnings kyndig til besigtigelseog, med forslag til vedligehold og udbedring.

Formandens beretning godkendt

Regnskabet fremlagt og gennemgået af S. Mågaard.

Forsikrings præmier diskuteret. S.Mågaard vil undersøge om nødvendigheden af arbejdsskade forsikring er nødvendig.

Ligeledes godkendt.

Bestyrelsen genvalgt.

Eventuelt:

Der ønskes et ny og handikap venlig toilet i bygningen. Dragtsamlingen på sagen.

Forslag om, man skulle ansøge Sparekassens udlodning. Evt til nye vinduer og fugt udbedring.

Ref.: Søren Lyhne